Opublikowano

Mimo, że odeszli, nadal żyją w naszej pamięci…

Z okazji zbliżającego się dnia 1. listopada przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i nauczyciele odwiedzili groby zmarłych uczniów, pracowników szkoły i żołnierzy spoczywających na częstochowskich cmentarzach. Poświęcili im chwilę zadumy, zapalili znicze i uporządkowali żołnierskie mogiły.

Natomiast klasa 3 ekp z wychowawczynią B. Orzeł w ramach dialogu międzykulturowego odwiedziła i uporządkowała macewy zmarłych spoczywających na Cmentarzu Żydowskim w Częstochowie.

Młodzież klasy IEn technikum odwiedziła groby zasłużonych Częstochowian – dra Władysława Biegańskiego, kompozytora Edwarda Mąkoszy, rzecznika praw obywatelskich Janusza Kochanowskiego, oraz żołnierzy II wojny światowej- ppłk Stanisława Olszewskiego („cichociemny”) oraz por. Tadeusza Ścibor – Bogusławskiego.