Opublikowano

Laureaci X Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej „Tajniki Techniki”

Miejsce I

Szymon Milka III gimnazjum
Szkoła Podstawowa nr 41
im. Jana Matejki w Częstochowie

Miejsce II
Marta Struś III gimnazjum
Szkoła Podstawowa nr 8
im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie

Miejsce III Przemysław Klimczak III gimnazjum
Szkoła Podstawowa nr 8
im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie

Miejsce III Krystian Sarwaryn III gimnazjum
Szkoła Podstawowa nr 1
im. hetm. S. Koniecpolskiego w Koniecpolu