Opublikowano

Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy IritAmiel „W odległości życia i jednej ulicy”

Uczeń klasy IV En Wiktor Kosmala uczestniczył w dniu 20 października br. w II edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy IritAmiel „W odległości życia i jednej ulicy” zorganizowanym przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie i Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Żydów w Polsce, Oddział w Częstochowie. Celem konkursu jest
m.in. popularyzacja twórczości IritAmiel, izraelskiej poetki, pisarki i tłumaczki urodzonej
w Częstochowie, która przeżyła zagładę częstochowskiego getta oraz kultywowanie pamięci
o martyrologii ofiar getta częstochowskiego wśród kolejnych pokoleń.