Opublikowano

,,Kariera z Wiatrem ” II Edycja w „Pułaskim”. Doradztwo zawodowe napędzane siłą wiatru!

 W ramach zajęć z doradztwa zawodowego, nasza szkoła otwiera się na nowe możliwości  najlepszym tego przykładem jest współpraca z przedsiębiorstwami, które odczuwalnie angażują się w życie szkoły a przede wszystkim w naszych wychowanków. Od 2021 roku współpracujemy z spółką Ocean Winds, zajmująca się morską energetyką wiatrową i rozwijająca  projekt BC-Wind na Morzu Bałtyckim. W ramach trójstronnego konsorcjumz Ocean Winds i Przemysłową Akademią Rozwoju, realizujemy program edukacyjny „Kariera z wiatrem”, w ramach którego przekazywana jest wiedza w zakresie morskiej energetyki wiatrowej.

O programie:

 Ogólnopolski Program jest kierowany do uczniów kształcących się na profilach: technik energetyk, technik odnawialnych źródeł energii, technik elektryk, technik logistyk oraz technik mechanik. Młodzież naszej szkoły pozna wiele praktycznych aspektów powstawania morskich farm wiatrowych, zapozna się z łańcuchem dostaw komponentów i strategicznymi etapami rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na przykładach realizowanych przez Ocean Winds inwestycji na świecie.

„W Ocean Winds wierzymy w siłę transferu wiedzy i długofalowe perspektywy morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Dlatego angażujemy się w dialog z młodzieżą i staramy się pokazać im kulisy naszej pracy i zawodowego rozwoju w sektorze offshore. Praktyczna wiedza będzie atutem ze względu na plany zlokalizowania we Władysławowie portu serwisowego do obsługi farmy wiatrowej Ocean Winds o nazwie BC-Wind” – powiedziała Pani Aleksandra Jampolska, Stakeholders Manager firmy Ocean Winds w Polsce. 

„Technika oraz szkoły branżowe powinny nawiązać współpracę z wieloma przedsiębiorstwami będącymi w łańcuchu dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej. Szkoły dzięki takim działaniom będą mogły oferować wykształcenie m.in. w zakresie serwisowania turbin wiatrowych, produkcji skrzydeł turbin wiatrowych oraz konstrukcji stalowych offshore. Przedsiębiorstwa współpracujące ze szkołą poprzez wypracowane rozwiązania i aplikację mogą przygotować uczniów na warunki pracy a tym samym zapewnią również praktyki zawodowe dla przygotowanych uczniów oraz miejsca pracy dla absolwentów, którzy znają te warunki pracy.” – powiedział Krzysztof Tomaszewski, Prezes Zarządu Przemysłowej Akademii Rozwoju.