Opublikowano

Informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Pragniemy poinformować, że wszystkie materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie:
https://www.testy.egzaminzawodowy.info
Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie (online) lub pobierać na swój komputer (np. do wydruku).
Możliwe jest także generowanie losowych zestawów pytań.