Opublikowano

Gratulacje dla Radka

W tym roku szkolnym ponownie mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w uroczystości wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów, która odbyła się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie. Wśród wyróżnionych jest nasz uczeń – Radosław Nalberski z klasy II En. Stypendium to przyznaje się uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, jeśli otrzymał promocję z wyróżnieniem, osiągając przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium otrzymuje jeden uczeń danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Gala wręczenia dyplomów Stypendystom przebiegała w świątecznej atmosferze stworzonej przez piękną dekorację i występ chóru uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych, a zakończyła się niespodzianką, którą okazał się … „płonący” tort.

Anna Szydłowska