Opublikowano

Dzień Polskich Laureatów Literackiej Nagrody Nobla

Nagroda Nobla to wyróżnienie za wybitne osiągnięcia ufundowane przez przemysłowca
i wynalazcę dynamitu Alfreda Nobla. Corocznie przyznaje się 5 nagród – w dziedzinie fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny, literatury oraz Pokojową Nagrodę. Te prestiżowe wyróżnienia wręczane są 10 grudnia przez Króla Szwecji. Z tej okazji obchodziliśmy Dzień, a właściwie Tydzień Polskich Laureatów Literackiej Nagrody Nobla poświęcony naszym wybitnym twórcom: Henrykowi Sienkiewiczowi, Władysławowi Reymontowi, Czesławowi Miłoszowi. Wisławie Szymborskiej i Oldze Tokarczuk. Na zdalnych lekcjach języka polskiego obejrzeliśmy krótki film o Alfredzie Noblu i jego nagrodzie oraz interaktywną prezentację dotyczącą sylwetek twórczych noblistów. Przywołaliśmy również postać polskiego
i amerykańskiego pisarza żydowskiego tworzącego głównie w języku jidysz, który również został uhonorowany Nagrodą Nobla.Humorystyczny skrót książek Olgi Tokarczuk zaczerpnięty z „Przekroju” przybliżył twórczość najmniej nam znanej pisarki. Lektura fragmentów utworów połączona z odgadywaniem ich autorów nieco nas zaskoczyła. Wisława Szymborska oprócz poważnej poezji pisała też frywolne limeryki, moskaliki, lepieje, odwódki, altruitki. Te niepoważne utwory wydane zostały w zbiorze „Rymowanki, czyli wierszyki
dla dużych lekcji”. Swoją wiedzę o noblistach można było sprawdzić, wykonując zadanie
na Learning Apps lub rozwiązując quiz na Quizziz.