Opublikowano

Design Thinking Week

16 listopada 2018 roku klasa I En z ZSME wraz z uczniami z Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa

uczestniczyła w festiwalu Design Thinking Week – wydarzeniu promującym projektowanie innowacyjnych rozwiązań. Organizatorem częstochowskiej edycji tego przedsięwzięcia jest Uczelniana Rada Doktorantów Politechniki Częstochowskiej, a jego cel to rozwijanie u młodzieży kompetencji przyszłości. Zajęcia kształciły umiejętność rozwiązywania skomplikowanych problemów, myślenia krytycznego, kreatywności, interdyscyplinarnej współpracy, empatycznej komunikacji i otwartości na potrzeby innych. Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na grupy i już na starcie otrzymali kubki, długopisy, cukierki i plakietki z kolorem drużyny. Zadaniem każdej z sześciu grup było zbudowanie w ciągu półtorej godziny czterech obiektów: mostu, wieży obserwacyjnej, spichlerza i akweduktu. Uczniowie otrzymali takie materiały budowlane jak: rynny, rury PCV, kije, patyczki, sznurek, taśma klejąca, agrafki, słomki, talerzyki jednorazowe, spinacze. Efekt pracy uzależniony był w dużym stopniu od wzajemnych relacji panujących w zespole. Gotowe konstrukcje musiały przejść testy wytrzymałości. Drużynę, której prace zostały najwyżej ocenione, uhonorowano nagrodą. Upominek otrzymał również zwycięzca quizu geograficznego i testu z wiedzy ogólnej. Warsztaty zakończyły się wręczeniem certyfikatów i zasłużonym poczęstunkiem.