Opublikowano

Ślubowanie klas pierwszych

 

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie miał charakter szczególny. Był to dzień ślubowania pierwszoklasistów będącego symbolem dojrzałości i odpowiedzialności uczniowskiej.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w Archikatedrze pod wezwaniem Świętej Rodziny, do której poprowadziła uczestników honorowa kompania młodzieży umundurowanej. Zawierzenie uczniów i nauczycieli Matce Bożej nabrało w murach tej wiekowej świątyni wyjątkowego znaczenia.

Wojskową oprawę miała również oficjalna część uroczystości odbywająca się w szkole, w której wzięli także udział dostojni goście i rodzice. Jej centralnym punktem było złożenie na sztandar szkoły przyrzeczenia wierności najważniejszym wartościom moralnym    i patriotycznym. Dopełnienie tej podniosłej chwili stanowiło wręczenie tarcz szkolnych przedstawicielom klas pierwszych przez dyrektora szkoły Tomasza Dobosza oraz przekazanie im symbolicznej tarczy Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych jako znak przyjęcia pierwszoklasistów do społeczności szkolnej przez Wiktorię Męcik – przewodniczącą Samorządu Szkolnego.

Spotkanie uświetniły dźwięki hymnu państwowego, Roty i znanych utworów klasycznych wykonywanych na pianinie i trąbce oraz przedstawienie teatralne poświęcone patronowi szkoły ukazujące Kazimierza Pułaskiego w zupełnie innym – humorystycznym świetle.

Zakończeniem szkolnego święta był wspólny poczęstunek wszystkich uczestników uroczystości przy jesiennie przystrojonych stołach.