Opublikowano

Pracownie komputerowe dla szkół – Projekt EFS

Nasza szkoła posiada trzy pracownie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jedna pracownia oparta jest na platformie systemu operacyjnego Linux, natomiast pozostałe dwie na platformie systemu operacyjnego Windows.

W pracowniach odbywa zajęcia młodzież z Technikum nr 9 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7.