Opublikowano

Zajęcia Szkoleniowe w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej.

W dniu 28.10.2014 r. uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego,

Zespołu Szkół im. Wisławy Szymborskiej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Liceum Ogólnokształcące Mundurowe oraz Przedstawiciele Pododdziałów Tradycji Oręża Polskiego Polskich Drużyn Strzeleckich brali udział w Zajęciach Szkoleniowym w 25 Batalionie Logistycznym 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Młodzież doskonaliła umiejętności obrony przeciwchemicznej, zapoznawała się z budową i obsługą broni strzeleckiej, odbyła zajęcia z musztry, oraz odbyła szkolenie i strzelanie ogniowe na symulatorze pola walki „ŚNIEŻNIK”.