Opublikowano

ZSME w Fortum

 

W dniu 13 listopada 2013 r. odbyła się wycieczka dydaktyczna do Elektrociepłowni Fortum w Częstochowie. W wycieczce udział wzięły klasy technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

 

Elektrociepłownia ta to od 2010 roku pierwsza elektrociepłownia w Polsce tej spółki, która została zlokalizowana w Częstochowie przy ulicy Rejtana. Jest to jedna z najnowocześniejszych oraz najbardziej efektywnych instalacji tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Elektrociepłownia o mocy 120 MW cieplnych i 64 MW elektrycznych kosztowała około 130 mln EUR. Koncern energetyczny Fortum jest obecny na polskim rynku energetycznym od 2005 roku. Jest jednym z najważniejszych inwestorów zagranicznych w sektorze produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Strategia inwestycyjna firmy opiera się zarówno na uczestnictwie w procesach prywatyzacyjnych polskich przedsiębiorstw energetycznych, jak również projektach inwestycyjnych typu „green-field”. Zajmuje się wytwarzaniem i sprzedażą energii na rynku hurtowym. Świadczy także specjalistyczne usługi konsultingowe dla producentów energii, wytwarza energię cieplną i elektryczną w skojarzeniu, dostawą ciepła komunalnego, lokalnymi systemami chłodzenia. Oferuje także rozwiązania ciepłownicze dla przedsiębiorstw.

Uczniowie podczas wycieczki mieli możliwość poznania zasady działania elektrociepłowni, zwiedzili kluczowe miejsca w produkcji energii elektrycznej i cieplnej, oglądali stacje zasilania, przekształtniki, układy zabezpieczeń energetycznych, centrum sterowania procesami technologicznymi, mieli możliwość zobaczenia i poznania istoty działania najnowszych zabezpieczeń stosowanych w energetyce. Przewodnikami w zwiedzaniu byli pracownicy firmy, którzy z pasją opowiadali o swojej pracy. W czasie wycieczki odbyła się również krótka prezentacja ekosystemów i alternatywnych źródeł pozyskiwania energii, oraz miał miejsce również mały poczęstunek od firmy Fortum.

 

Paweł Witkowski