Opublikowano

II Powiatowy Konkurs Wiedzy i Sprawności Wojskowej „Stań w szranki z Pułaskim”

Konkurs odbędzie się 5 marca 2014 roku o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego przy ulicy Targowej 29 w Częstochowie.

 

 

Cele konkursu:

• poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej,

     • propagowanie zasad działania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia,

• rozwijanie zainteresowań służbami mundurowymi,

• kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży.

 

Pliki do pobrania: