Opublikowano

95 rocznica obrony Lwowa

 

W dniu 22 listopada 2013 r. na placu Orląt Lwowskich przy pomniku w dzielnicy Raków odbyła się uroczystość  związana z 95 rocznicą zwycięskiej obrony Lwowa (1918-2013) w walkach z ukraińską rebelią na Kresach Południowo-Wschodnich II RP. W uroczystościach uczestniczyli uczniowie z klasy 1E/F oraz Przedstawiciele Pododdziałów Tradycji Oręża Polskiego Polskich Drużyn Strzeleckich.

 

 

 

Program uroczystoś›ci:

11.45 zbiórka pocztów sztandarowych

12.00 rozpoczęcie uroczystoś›ci – hymn Narodowy

12.10 Przywitanie gości i uczestników

12.20 Wystą…pienia okolicznoś›ciowe

12.40 Apel poległ‚ych

12.45 Zł‚ożenie kwiatów pod pomnikiem

13.30 Okolicznościowy wystę™p artystyczny uczniów Gimnazjum nr 21 im. Orlą…t Lwowskich

14.00 Zakoń„czenie uroczystości – Marsz Lwowskich Dzieci.