Opublikowano

I Powiatowy Konkurs Filatelistyczny „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”

Młodzieżowe Koło Filatelistyczne nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych wraz z opiekunami Anną Andrzejews i Małgorzatą Wrońską zorganizowały I Powiatowy Konkurs Filatelistyczny pt. „Tradycje świąt Bożego Narodzenia”. Honorowy patronat nad konkursem objął Urząd Pocztowy Częstochowa 17 przy ul. Śląskiej 19.

Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych z Częstochowy i powiatu. Oceniany był w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – klasy I –III,

II kategoria – klasy IV – VI

Przedmiotem konkursu był projekt kartki pocztowej prezentującej polskie obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia.

Celem konkursu było:

  • propagowanie filatelistyki wśród dzieci i młodzieży
  • przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją związaną z Bożym Narodzeniem
  • rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz prezentacja talentów plastycznych

·         W dniu 8 grudnia 2014 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w wyniku czego wyłoniono następujących laureatów konkursu:

I kategoria wiekowa – klasy I – III

I m – Leonard Jureczko kl. I – Szkoła Podstawowa w Rędzinach – PRACA UCZNIA

II m – Benjamin Kajzer kl. II – Szkoła Podstawowa Nr 24 w Częstochowie – PRACA UCZNIA

III m – Olgierd Zybert kl. II – Szkoła Podstawowa Nr 24 w Częstochowie – PRACA UCZNIA

III m – Angelika Blukacz kl. III – Szkoła Podstawowa Nr 25 w Częstochowie – PRACA UCZENNICY

II kategoria wiekowa – klasy IV – VI

I m – Matylda Jureczko kl. IV – Szkoła Podstawowa w Rędzinach – PRACA UCZENNICY

II m – Nikodem Grzeliński kl. V – Szkoły Podstawowej Nr 48 w Częstochowie – PRACA UCZNIA

III m –  Adrianna Gajda kl. VI – Szkoły Podstawowej Nr 24 w Częstochowie – PRACA UCZNIA

III m- Maria Klekowska  kl. IV – Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 w Częstochowie- PRACA UCZENNICY

 

Ponadto przyznano 11 wyróżnień w kategorii klas I – III i 6 w kategorii klas IV – VI.

Wyróżnieni zostali w kategorii I:

– Oliwia Lorenc kl. I- Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 w Częstochowie

– Jagoda Sikora kl. II- Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 w Częstochowie

– Maja Deska kl. II – Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 w Częstochowie

– Marta Marek kl. III- Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 w Częstochowie

– Natalia Makuch kl. III– Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 w Częstochowie

– Zuzanna Kurek kl. III- Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 w Częstochowie

Gabriela Pinis kl. II – Szkoła Podstawowa w Blachowni

Nina Grycner kl.I – Szkoła Podstawowa Nr 48 w Częstochowie

Aniela Andrzejewska kl.I – Szkoła Podstawowa Nr 48 w Częstochowie

Maksymilian Balcerzak kl.I – Szkoła Podstawowa Nr 48 w Częstochowie

Santiago Kabziński kl.I – Szkoła Podstawowa Nr 48 w Częstochowie

Kategoria II:

– Agnieszka Kosecka kl. IV- Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 w Częstochowie

– Aniela Szuflik –kl. VI – Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 w Częstochowie

– Oliwia Kociara kl. IV- Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 w Częstochowie

– Dominika Senderecka kl. V- Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 w Częstochowie

Natalia Wołowiec kl.V – Szkoła Podstawowa Nr 25 w Częstochowie

– Michał Szyller kl. V – Szkoła Podstawowa Nr 13 w Częstochowie

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 17 grudnia 2014 r. w Urzędzie Pocztowym Częstochowa 17 przy ul. Śląskiej 19 o godz. 11.30.