Opublikowano

Stypendium szkolne dla uczniów z terenu gminy Częstochowa.

 

Uczniowie starający się o stypendium szkolne na rok szkolny 2015/16 proszeni są o składanie stosownych wniosków w sekretariacie dyrektora szkoły pok. B-08 w terminie do 11.09.2015 r. (dochód na osobę w rodzinie 514,00 zł).

Sekretariat udziela wszystkich informacji dot. stypendium.