Opublikowano

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2016/2017

Uczniowie z terenu Gminy Częstochowa starający się o stypendium szkolne, proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu dyrektora szkoły (pokój B-08) po odbiór wniosków (minimalny dochód na osobę – 514,00 netto).

Kompletne wnioski przyjmowane będą do dnia 13 września 2016 r.

Wykaz wydatków do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017.