Opublikowano

Ślubowanie klas pierwszych

Tegoroczna uroczystość ślubowania pierwszoklasistów będącego symbolem dojrzałości i odpowiedzialności uczniowskiej rozpoczęła się mszą świętą odprawioną
w Archikatedrze pod wezwaniem Świętej Rodziny. Zawierzenie uczniów i nauczycieli Matce Bożej nabrało w murach tej wiekowej świątyni wyjątkowego znaczenia.

            Po wspólnym przemarszu na plac szkolny złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą patrona szkoły Kazimierza Pułaskiego. W tych ważnych momentach towarzyszyli nam dostojni goście i rodzice.

            Centralnym punktem uroczystości było złożenie na sztandar szkoły przyrzeczenia wierności najważniejszym wartościom moralnym    i patriotycznym. Dopełnienie tej podniosłej chwili stanowiło wręczenie tarcz szkolnych przedstawicielom klas pierwszych przez dyrektora szkoły Tomasza Dobosza oraz przekazanie im symbolicznej tarczy Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych jako znak przyjęcia pierwszoklasistów do społeczności szkolnej przez Olgę Czakiert – przewodniczącą Samorządu Szkolnego.

            Spotkanie uświetniły dźwięki hymnu państwowego, Roty i znanych utworów klasycznych oraz przedstawienie teatralne poświęcone patronowi szkoły ukazujące Kazimierza Pułaskiego w zupełnie innym – humorystycznym świetle.

            Zakończeniem szkolnego święta był wspólny poczęstunek wszystkich uczestników uroczystości przy jesiennie przystrojonych stołach.

                                                                                                Anna Szydłowska