Opublikowano

III Powiatowy Konkurs Filatelistyczny „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia” rozstrzygnięty

16 grudnia 2016 r. w siedzibie naszej szkoły odbyło się uroczyste wręczenie nagród w III Powiatowym Konkursie Filatelistycznym „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”. Organizatorem konkursu jest Akademia Młodego Filatelisty, która działa przy ZSME wraz z opiekunami Małgorzatą Wrońską, Anną Andrzejewską i Marylą Gaik – nauczycielkami ZSME.

Przedmiotem konkursu jest projekt kartki pocztowej prezentującej polskie obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia. Inspiracją dla uczestników konkursu mogą być wycinanki, stroje ludowe, hafty i inne wyroby rękodzieła artystycznego oraz obrzędy i zwyczaje związane z tymi świętami. 

Celem konkursu jest: propagowanie filatelistyki wśród dzieci i młodzieży, przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją związaną z Bożym Narodzeniem, rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz prezentacja talentów plastycznych.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z Częstochowy i powiatu. Oceniany jest w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria – klasy I –III, II kategoria – klasy IV – VI.

W tym roku w konkursie ocenianych było 98 prac. Komisja stanęła przed bardzo trudnym wyborem. Po długich obradach wybrano laureatów konkursu:

kat. I – III

I miejsce – Julia Cykowska SP 13 Częstochowa

II miejsce – Kinga Nabiałek SP Przyrów

III miejsce – Mateusz Woźniak SP 13

Wyróżnienie:

Nicola Kocik SP 13

Nicole Puchała SP 13

kat. IV – VI

I miejsce – Kinga Synowiec SP Olbrachcice

II miejsce – Milena Krawczyk SP Dąbrowa Zielona

III miejsce – Daria Zaskórska SP Dąbrowa Zielona

Wyróżnienie:

Angelika Rak SP Dąbrowa Zielona