Opublikowano

Gratulujemy Kamil!!!

7 grudnia 2017 roku w auli Zespołu Poklasztornego Parafii św. Zygmunta w Częstochowie odbyła się uroczystość wręczenie dyplomów stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018. Naszym stypendystą jest Kamil Ciesiułka z klasy III T. Gartulujemy!!!