Opublikowano

Gala 90-lecia Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych

Jubileusz 90-lecia ZSME

4 marca 2017 roku w dzień imienin i 272. rocznicę urodzin swojego patrona Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego świętował jubileusz 90-lecia. Obchody rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w Archikatedrze pod wezwaniem Świętej Rodziny przez tutejszego  Księdza Proboszcza Jana Niziołka w intencji pracowników szkoły, uczniów i absolwentów. Serdeczne słowa kapłana oraz Dyrektora szkoły Tomasza Dobosza skierowane do obecnych były duchowym wsparciem oraz swoistym przesłaniem skłaniającym do refleksji nad mijającym czasem, sensem i celem życia. Pięknie rozbrzmiewająca muzyka w katedralnej bazylice w wykonaniu orkiestry dętej z udziałem nauczyciela naszej placówki – Krzysztofa Pijeta – pozwoliła na głębsze celebrowanie tych podniosłych chwil.

Po nabożeństwie honorowa kompania młodzieży umundurowanej poprowadziła uczestników w marszowym szyku na plac szkolny. Tutaj na budynku szkoły została odsłonięta tablica pamiątkowa, której fundatorami są Rada Rodziców oraz nauczyciele naszej szkoły. Darczyńcą przytwierdzonego do tablicy wizerunku patrona jest Muzeum
im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Uroczystego aktu odsłonięcia tablicy dokonali:
Ryszard Stefaniak – Zastępca Prezydenta Częstochowy, Zdzisław Wolski – Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy, Iwona Stefaniak – Dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego
w Warce, Beata Ciura – Przewodnicząca Rady Rodziców przy ZSME. Po poświęceniu tego symbolicznego miejsca przez Księdza Jana Niziołka i złożeniu kwiatów
przez przedstawicieli uczniów naszej szkoły Pani Iwona Stefaniak przybliżyła historię odlewu wizerunku patrona. Wyjątkowy charakter nadała tej części uroczystości oprawa ceremoniału wojskowego z akompaniamentem werbla.

Jubileuszowa gala odbyła się natomiast w murach szkoły. Dyrektor szkoły –
Tomasz Dobosz przywitał zaproszonych gości: przedstawicieli władz miasta, służb mundurowych, świata nauki, kultury i oświaty, reprezentantów współpracujących ze szkołą przedsiębiorstw i organizacji społecznych oraz nauczycieli, absolwentów i uczniów. Podczas wystąpień gości nie zabrakło podziękowań, gratulacji, życzeń, ciepłych słów i upominków.

Historię szkoły przybliżyła multimedialna prezentacja ukazująca najważniejsze wydarzenia z 90-lecia istnienia placówki i barwna opowieść Pana Dominika Wołyńca.
W radosny nastrój wprowadził zebranych  występ orkiestry dętej, natomiast spektakl teatralny, w wykonaniu młodzieży i nauczyciela  Pana Dominika Wołyńca poświęcony patronowi, pokazał Kazimierza Pułaskiego w zupełnie innym – humorystycznym świetle.

Szkolne święto zakończyło  popołudnie wspomnień wszystkich uczestników przybyłych na uroczystość przy wspólnym poczęstunku i jubileuszowym torcie. Był to też czas na przeglądanie szkolnych kronik i wpisywanie się do pamiątkowej księgi. Wszyscy goście  zostali obdarowani monografią szkoły oraz kartką pocztową z wizerunkiem Kazimierza Pułaskiego.

 

                                                                              Anna Szydłowska