Opublikowano

100 – LECIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO

W dniu 14 marca 2018r. uczniowie kl. 3T uczestniczyli w sesji popularno – naukowej pod hasłem: „Rola rzek w rozwoju Częstochowy”. Sesja została zorganizowana w ramach regionalnych obchodów 100- lecia PTG. Młodzież w trakcie spotkania wysłuchała wielu interesujących wykładów dotyczących sieci rzecznej naszego miasta i jej wpływu na rozwój przemysłu w regionie. Przedstawiciel Częstochowskich Wodociągów zapoznał uczestników spotkania m.in. z rozmieszczeniem głównych ujęć wody dla miasta Częstochowy, metodami uzdatniania wody i wielkością zapotrzebowania. Udział w tej sesji nie tylko wzbogacił wiedzę naszych uczniów na temat znaczenia rzek , ale również umożliwił poznanie wybitnych postaci naszego miasta i regionu. Wśród prelegentów znalazły się takie osoby jak: dr Juliusz Sętowski kierownik Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy , mgr Bożena Dobosik – wieloletnia prezes o.PTG i mgr Urszula Gospodarek – prezes częstochowskiego oddziału PTG.
mgr A. Soduła